Våra tjänster

Hur kan vi hjälpa er?

Våra tjänster är baserade på kontinuerligt säkerhetsarbete. Att över tiden vara beredd och att minimera risken för att bli överraskad.

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig. Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, så finns det idag även ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla.

MG Cyber Security arbetar med förebyggande internetsäkerhet. Ökad riskförståelse och rutiner gör företag och organisationer bättre rustade för attacker.

01.

Risk- och sårbarhetsanalys

I grunden består en risk- och sårbarhetsanalys av en uppräkning av hot eller situationer som man är orolig för.

02.

Utbildning i cybersecurity

För att motverka attacker behöver anställda få utbildning inom cybersecurity för att få en ökad medvetenhet.

03.

Säkerhet i distansarbete

Distansarbete blir allt vanligare och med det följer ett stort ansvar för hanteringen av arbetsrelaterade data.

04.

Ransomware

Vad är ransomware? Hur skulle en attack påverka oss? Vilka är de bästa sätten att förhindra attacker?

05.

Cybersecurity för styrelsen

Med den här kursen får styrelsen en grundläggande förståelse för cybersecurity och de hot företagen står inför.

06.

Incident response plan

Vad gör man innan, under och efter en cyberattack?

07.

Säkerhetskultur på företaget

En bättre utbildad, mer säkerhetsmedveten arbetskraft är mindre benägna att klicka på skadliga länkar och göra säkerhetsfel.

08.

Social manipulation

Social manipulation är en framgångsrik metod för att installera skadlig kod och för bedrägerier.

Har du frågor?

Ring oss: +46 708 98 81 62

risk-och sårbarhetsanalys mg cyber security
01.

Risk- och sårbarhetsanalys

I grunden består en risk- och sårbarhetsanalys av en uppräkning av hot eller situationer som man är orolig för. För varje sådan situation beskrivs sannolikheten för att det kan inträffa, och dessutom vilken konsekvens händelsen får om den inträffar.

02.

Krisövningar

Få hjälp med att utse och sätt upp företagets/organisationens kristeam.

Utbilda ditt kristeam i de olika funktionerna och som team med en övning för att lära och höj sedan nivån gradvis med återkommande övningar. Vill du välja scenario eller vill du att vi genom att se ”in” i er vardag tar ut ett tänkbart scenario.

Kombinera traditionella krisövningar med cyberscenario. I samarbete med Christer Liljenberg.

krisövningar MG Cyber Security
MG Cyber Security
03.

Incident response plan

Vad gör man innan, under och efter en cyberattack?

För att vara minska riskerna att bli hackad och veta vad man ska göra när man blir hackad ska man utarbeta en incident response process.

Tänk på att varje företag är unikt så hur man svarar på en cyberattack varierar. 

04.

Utbildningar inom cybersecurity

För att motverka attacker behöver anställda få utbildning i säkerhetsfrågor för att få en ökad medvetenhet rörande förebyggande internet säkerhet.

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig mot cyberattacker. Konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma. En stor del av cyberhoten kan förebyggas och stoppas med rätt åtgärder. En ökad medvetenhet reducerar riskerna markant. Genom utbildning och ett tydligt ledarskap som satsar resurser på att lyfta ämnet skapar man bättre förutsättningar för att möta de olika hoten vi ställs inför.

05.

Cybersecurity för styrelsen

Med den här kursen får styrelsen en grundläggande förståelse för cybersecurity och de hot företagen står inför. Riskmanagement, säkerhetskultur, ransomware är några punkter som tas upp.

06.

Ransomware

Vad är ransomware? Hur skulle en attack påverka oss? Vilka är de bästa sätten att förhindra attacker?

Företagen har blivit bättre på att säkerhetskopiera data och förvara den offline. Då behöver man inte betala någon lösensumma eftersom man fortfarande har tillgång till sin data.

Ransomware 2.0 innebär att angriparna även läcker skyddad information på nätet. Läckta personuppgifter på nätet har företaget ansvar för enligt gällande lagstiftning. Så här kan företaget hamna i en situation där man står mellan att betala böter till myndigheter eller en lösensumma.

ransomware MG cyber security
mg cyber security Linkedin
07.

Social manipulation

Social manipulation är en framgångsrik metod för att installera skadlig kod och för bedrägerier.

Syftet med social manipulation är att bygga upp en relation och ett förtroende för att sedan kunna utnyttja relationen för sin egen vinning.

Att göra research har aldrig enklare varit med tanke på all information som man publicerar  om sig själv på social media.

Tänk på vad du publicerar och att på att vara uppmärksam med vilka du accepterar som kontakter och vänner på social media.

08.

Säkerhetskultur på företaget

En bättre utbildad, mer säkerhetsmedveten arbetskraft är mindre benägna att klicka på skadliga länkar och göra säkerhetsfel.

Cybersecurity rör hela organisationen på ett företag. Det handlar inte bara om it-avdelningen.

Från styrelse till ledning och alla anställda. Alla som är involverade i företaget ska vara säkerhetsmedveten och känna till grunderna.

MG Cyber Security online security