Våra tjänster

MG Cyber Security erbjuder följande tjänster:

Cyber Security Awareness

Cyber Security Support

OSINT

Incident Response Plan

Krisövningar

Risk- och sårbarhetsanalys

Säkerhetskultur

Cyber Security för styrelsen

Workshops

Vad vi gör

Hur kan vi hjälpa er med cybersäkerhet?

Våra tjänster är baserade på kontinuerligt säkerhetsarbete. Att över tiden vara beredd och att minimera risken för att bli överraskad.
Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig. Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, så finns det idag även ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla.
MG Cyber Security arbetar med förebyggande cybersäkerhet. Ökad riskförståelse och rutiner gör företag och organisationer bättre rustade för cyberattacker.

1 %

579 passwordsattacker per sekund enligt Microsoft.

1 %

40 % av de som slutar sin anställning tar känslig information med sig till sitt nya jobb.
Källa: Proofpoint

1 %

76 % av världens företag tror att de kommer att utsättas för en framgångsrik cyberattack under 2022.
Källa: Trend Micro

1 %

Över 90% av alla ransomware-attacker börjar med att en medarbetare omedvetet klickar på en länk från ett e-postmeddelande och släpper in de kriminella till företagets it-miljö.

Cyber Security Awareness

En bättre utbildad, mer säkerhetsmedveten arbetskraft är mindre benägna att klicka på skadliga länkar och göra säkerhetsfel.

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig mot cyberattacker. Konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma. En stor del av cyberhoten kan förebyggas och stoppas med rätt åtgärder. En ökad medvetenhet reducerar riskerna markant. Genom utbildning och ett tydligt ledarskap som satsar resurser på att lyfta ämnet skapar man bättre förutsättningar för att möta de olika hoten vi ställs inför.

Supportavtal Cyber Security

Våra supporttjänster för cybersäkerhet inkluderar strategisk cyberrisk bedömning, utbildning som ökar anställdas cybersäkerhetsmedvetenhet och stöd vid incident response. Som oberoende leverantör ger vi dig rekommendationer om vad du kan göra för att förbättra din motståndskraft mot cyberhot. Eftersom varje företag har sin egen unika IT-miljö, arbetar vinära varje kund med en plan för cybersäkerhetstjänster som är anpassad efter era specifika behov. Du får råd och stöd i säkerhetsfrågor när du behöver det.
Se nedan cybersäkerhetstjänster som vi erbjuder inom supportavtalet:

 • Strategisk rådgivning och support angående cybersäkerhet i din organisation
 • Support när dina potentiella och befintliga kunder hör av sig med frågor och annan information om hur du arbetar med säkerhet
 • Veckobrev med råd och tips, aktuell hotbild och omvärldsbevakning inom cyberområdet (leder till ökad säkerhetsmedvetenhet i företaget)
 • Stöd vid Incident Response
 • Support mån-fre mellan kl 0800-1800 (telefonsupport)
Supportavtal MG cyber security

OSINT

Open source intelligence, underrättelseverksamhet med hjälp av öppna källor, innebär att man analyserar och sammanställer olika typer av fritt tillgänglig information som ger beslutsunderlag vid exempelvis rekryteringar eller affärsbeslut.

berlin mg cyber security

Incident Response Plan

Vad gör man innan, under och efter en cyberattack? För att vara minska riskerna att bli hackad och veta vad man ska göra när man blir hackad ska man utarbeta en incident response process. Tänk på att varje företag är unikt så hur man svarar på en cyberattack varierar.  En Incident Response Plan består av följande delar:

 • Förhindra
 • Planera
 • Förbereda
 • Upptäcka
 • Analysera
 • Innesluta
 • Kommunicera
 • Eliminera
 • Återställa
 • Post Event Analysis

 

 

incident response plan mg cyber security

Workshop för ledningsgrupper och styrelser inom cybersäkerhet

Vår workshop ger organisationer och företag en ökad förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig mot cyberattacker. Konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma. En stor del av cyberhoten kan förebyggas och stoppas med rätt åtgärder. En ökad medvetenhet reducerar riskerna markant. Genom utbildning och ett tydligt ledarskap som satsar resurser på att lyfta ämnet skapar man bättre förutsättningar för att möta de olika hoten vi ställs inför.

”Cybersäkerhet måste vara en fråga för alla ledningsgrupper och styrelser”

 

Risk- och sårbarhetsanalys

I grunden består en risk- och sårbarhetsanalys av en uppräkning av hot eller situationer som man är orolig för. För varje sådan situation beskrivs sannolikheten för att det kan inträffa, och dessutom vilken konsekvens händelsen får om den inträffar.

Krisövningar

Vet ni hur ska ni agera när något har gått fel? Våra krisövningar låter er öva på hur ni ska hantera en akut, oönskad händelse i just er verksamhet – innan det är skarpt läge. Att hantera krisen på rätt sätt är en nödvändighet, om det inte ska bli ödesdigra konsekvenser för företaget. Övning skapar trygghet.

Cyber Security för styrelsen

Med den här kursen får styrelsen en grundläggande förståelse för cybersecurity och de hot företagen står inför. Riskmanagement, säkerhetskultur, ransomware är några punkter som tas upp.

Ransomware

Vad är ransomware? Hur skulle en attack påverka oss? Vilka är de bästa sätten att förhindra attacker? Ransomware 2.0 innebär att angriparna även läcker skyddad information på nätet. Läckta personuppgifter på nätet har företaget ansvar för enligt gällande lagstiftning. Här kan företaget hamna i en situation där man står mellan att betala böter till myndigheter eller en lösensumma.

Hör av dig till oss om du har frågor, tankar eller funderingar.