Cybersecurity – hur du skyddar ditt företag

”Amerikanska företagsledare rankar i dag cyberhotet som det största hotet av alla mot sitt företag.”

Dagliga cyberattacker mot Sverige och svenska företag

Öka medvetenheten

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig. Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma så finns det idag även ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla.

Våra tjänster

Våra tjänster är baserade på kontinuerligt säkerhetsarbete. Att över tiden vara beredd och att minimera risken för att bli överraskad.

Vilken data är kritisk för vår verksamhet? Hur skyddar vi den och vad gör vi om vi blir attackerade?

Cybersecurity rör hela organisationen, inte bara IT avdelningen.

 

Risk- och sårbarhetsanalys

I grunden består en risk- och sårbarhetsanalys av en uppräkning av hot eller situationer som man är orolig för. För varje sådan situation beskrivs sannolikheten för att det kan inträffa, och dessutom vilken konsekvens händelsen får om den inträffar.

Utbildning i cybersecurity

För att motverka attacker behöver anställda få utbildning i säkerhetsfrågor för att få en ökad medvetenhet rörande förebyggande internet säkerhet.

Säkerheten i distansarbetet

Distansarbete blir allt vanligare och med det följer ett stort ansvar för hanteringen av arbetsrelaterade data. Bristfälliga rutiner kan äventyra säkerheten för en hel organisation.

Krisövningar

Krisövningar i både fysisk säkerhet och cybersecurity. I samarbete med Christer Liljenberg som varit polis under cirka 20 år både patrullerande och främst utredare av grova våldsbrott. Reservofficer inom militära underrättelsetjänsten under många år.

Cybersecurity för styrelsen

Med den här kursen får styrelsen en grundläggande förståelse för cybersecurity och de hot företagen står inför. Riskmanagement, säkerhetskultur, ransomware är några punkter som tas upp.

Ransomware

Vad är ransomware? Hur skulle en attack påverka oss? Vilka är de bästa sätten att förhindra ransomwareattacker?

Mattias Gulleberg

VD och grundare, cybersecurity specialist

Mattias har drivit eget IT bolag sedan 2007. Utbildad trafikpilot och har studerat ekonomi på Handels och cyber security på Harvard University.

Som företagare och entreprenör känner han väl till en organisations utmaningar.

”Det är en utmaning att ha hög produktivitet och smidiga arbetssätt men ändå ha ett fullgott skydd inom cybersecurity med den hotbild som råder”.

Mattias Gulleberg

Föreläsning för chefsnätverket Close

Mattias Gulleberg föreläsning för Close
 
Den 16 april föreläste jag chefsnätverket Close där temat var: hur vi minskar risken för en cyberattack. Under föreläsningen tog jag upp ämnen som nätfiske, social manipulation, ransomwareattacker, arbete på distans och hur man bygger upp en säkerhetskultur på företaget.

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig mot cyberattacker. Konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma. En stor del av cyberhoten kan förebyggas och stoppas med rätt åtgärder. En ökad medvetenhet reducerar riskerna markant. Genom utbildning och ett tydligt ledarskap som satsar resurser på att lyfta ämnet skapar man bättre förutsättningar för att möta de olika hoten vi ställs inför.

”Deltog på eventet under förra veckan och vad väldigt imponerad av din insats. Du beskrev det på en nivå så alla förstår, oavsett teknisk kunskap sedan tidigare.”

Kul med all feedback, de många frågorna och alla som visade intresse för ämnet. Ju fler som blir säkerhetsmedvetna och förstår hotbilden desto bättre förutsättningar kommer vi att ha som privatperson, företag/organisation och land.